Kontakt

Styrelsen för Mariehamns Kvartetten r.f. består av följande personer:

Krister Norrgrann, ordförande, kn@aland.net, 0457-3312633
Christer Lillie, viceordförande, cj.lillie@hotmail.com, 0400-299789
Sixten Söderström, sekreterare, sixten.soderstrom@hotmail.com, 0457-3134593
Marcus Åkerblom, ekonom, mycare@aland.net, 0457-5958232
Tomas Martelin, ledamot, martelit@gmail.com, 040-8673570
Annika Pensar, dirigent, annika.pensar@gmail.com, 0457-5301457