Föreningen registrerades 28.06.1944, men verksamheten inleddes redan 1936.