Presentation av kören

Mariehamns Kvartetten, MK, är en manskör med ett 40-tal glada herrar i varierande ålder. Kören har haft en skiftande bana under sina 85 år, fram till positionen som Ålands ledande manskör.

Gemensamt för alla MK:are är att vi tror på manskörssången. Vi tror att den har en god framtid genom ständigt framåtsträvande anda och kamratskap och en ständig förnyelse av repertoaren, utan att för den skull glömma att buga åt traditionen.

Traditionellt ger MK två julkonserter i Jomala kyrka.